Các Tool Xin xăm được chúng tôi nghiên cứu dựa trên các hình thức gieo quẻ tại các đền chùa nổi tiếng, đảm bảo chất lượng thông tin tốt nhất và giữ nguyên các giá trị tâm linh vốn có.

Hình thức xin xăm có từ lâu đời

Hình thức xin xăm có từ lâu đời

Các Tool xin xăm đã được chúng tôi phát triển, bao gồm:

Nguồn: Xem Bói Miễn Phí

 

 • Xin xăm Quan Âm

  Xin xăm Quan Âm

  Xin xăm Quan Âm giúp bạn đoán biết trước một phần tương lai của mình về gia đình, sự nghiệp. Tìm hiểu để biết cách gieo quẻ Quan Âm, xin xăm Bồ Tát.

 • Xin xăm Quan Thánh

  Xin xăm Quan Thánh

  Xin xăm Quan Thánh là phương pháp gieo quẻ Quan Công, giúp dự đoán vận mệnh và các sự việc trong tương lai. Tìm hiểu để biết cách xin xăm ông Quan Thánh.

 • Xin xăm Khổng Minh

  Xin xăm Khổng Minh

  Xin xăm Khổng Minh giúp đoán biết vận mệnh và dự đoán những việc sắp xảy ra trong tương lai. Tìm hiểu để biết cách gieo quẻ Khổng Minh.

 • Xin xăm Tả Quân

  Xin xăm Tả Quân

  Xin xăm Tả Quân là phương pháp gieo quẻ nhằm tiên đoán vận mệnh, xem gia đạo, bệnh tật, tài lộc… Tìm hiểu để biết cách gieo quẻ Tả Quân đầy đủ.

 • Xin xăm tài lộc

  Xin xăm tài lộc

  Xin xăm tài lộc | Đoán tương lai vận mệnh

 • Xin xăm Tế Công

  Xin xăm Tế Công

  Xin xăm Tế Công giúp dự đoán hung - cát sắp xảy ra và đưa ra những lời khuyên thiết thực trong cuộc sống. Tìm hiểu để biết cách gieo quẻ Tế Công.